Sajtóközlemény

 

Cím: Terem község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése
2023/november/30

A 103,56 millió forint európiai uniós támogatásból megvalósult beruházás keretében megszüntetésre kerültek a településen már több évtizede fennálló csapadékvíz elvezetésből és belvízből eredő problémák. A pályázat keretében megvalósításra került fejlesztés hozzájárult a település környezeti állapotának javításához, szikkasztó árkok megépítésével, a már meglévő árkok megfelelő mélységének eléréséhez szükséges kotrással, vízkormányzó műtárgyak építésével. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek: 112 hrsz, 501/1 hrsz, 157 hrsz, Erdőalja u. 175 hrsz, Iskola u. 97 hrsz, 080/1 hrsz, Petőfi u. 130 hrsz, Sport u. 208/10 hrsz, Fő u. 87/2 hrsz.

Összesen megépített belvízvédelmi létesítmények hossza: 2190 m.

A beruházás hozzájárult a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez. Továbbiakban a település lakosságának akadálytalan, balesetmentes közlekedésének biztosításához. A fejlesztés garantálja a csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása. A település önkormányzata vállalta a megépült hálózat állagának megóvását, tisztántartását, folyamatos karbantartását.

A megvalósult európai uniós fejlesztés mind gazdasági, mind pedig környezeti igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projekt 2023.11.30. napjával zárult.

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című európai uniós pályázat keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a teremonkormanyzat@gmail.com e-mail címen kérhető.