pic

A kedvezményezett neve: Terem Község Önkormányzata

A projekt címe: Terem község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 100 877 990 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Terem Község Önkormányzata célként tűzte ki a település csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését és fejlesztését. Jelen pályázat keretében a II. ütem 1. számú szakaszában a településrész vízrendezése kerül megoldásra, a meglévő vízi létesítmények felújításával, rekonstrukciójával. A projekt során a műtárgyak átépítésre kerülnek, valamint a csatornák burkolata új, korszerű burkoló elemekkel lesznek kibélelve. A projekt keretében 2190 folyóméter csapadékvízelvezető építése, fejlesztése, felújítása valósul meg. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

 

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Terem Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00018

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.02.28.